03 September 2022

ANUGERAH

- kepada tokoh

Mau menjadi berjasa maka
kaulah tugu, kemudian diseru
kaulah simbol, kemudian disimpan
kaulah sejarah.
 
Sejarah melipat wibawa, wibawa 
ditanding banding tiada dua, nilai
menimbang tara tanpa cela, diadili
kaulah juara.
 
Antara ada dalam tiada.