03 September 2022

RODA

 

Kita sering ingin melangkah
tetapi sering juga berundur
dan memulakan lagi.
 
Telah panjang cerita ini
paman berpergian
masa lampau dilupakan.
 
Gambaran sejarah
hanya perca peristiwa
taman kerap berubah.
 
Berubah menemukan pusingan
seperti roda yang diraikan
pesta perjuangan di meja perundingan.